Skoči na glavno vsebino

Status športnika in umetnika

Možno je pridobiti status:

a) perspektivnega športnika

priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

  • potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi (izda klub ali nacionalna panožna zveza),
  • potrdilo, da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze (izda klub ali nacionalna panožna zveza),
  • razpored obsega dejavnosti, tekmovanj v tekočem šolskem letu (izda klub),
  • priznanja oziroma dokazila o dosežkih v preteklem šolskem letu (priloži materialna dokazila o priznanjih in dosežkih (slike, članki, razpisi tekmovanj, potrdilo kluba, …).

b) vrhunskega športnika

priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi (poleg prilog za pridobitev statusa perspektivnega športnika):

  • potrdilo o doseženih vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti (priloži materialna dokazila o priznanjih in dosežkih (slike, članki, razpisi, bilteni tekmovanj, potrdilo kluba, …).

c) perspektivnega mladega umetnika

priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

  • potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti (izda ustanova v kateri se izobražuje oziroma vadi);

d) vrhunskega mladega umetnika

priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

  • potrdilo o doseganju najvišjih mest oziroma nagrad na državnih tekmovanjih s področja umetnosti (priloži materialna dokazila o priznanjih in dosežkih (slike, članki, razpisi, bilteni tekmovanj, …).

Poleg vseh prilog in dokazil je potrebno izpolniti in priložiti še obrazce, ki jih najdete na spletni strani šole (oziroma s klikom na povezavo). Preberite tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika.

Dostopnost