Skoči na glavno vsebino

O prehrani

Organizatorka šolske prehrane: Saška Jelen

Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Šola organizira obvezno malico za vse učence, kot dodatno ponudbo pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico, v okviru svojih zmožnosti lahko ponudi tudi dietno in druge vrste prehrane.

V okviru projekta ZDRAVA ŠOLA, na šoli skrbimo za zdravo, raznovrstno, uravnoteženo, varno, varovalno in okusno hrano.

Odjavo malic ali kosil sporočijo starši v tajništvo šole.

Za uveljavljanje subvencij je pristojen Center za socialno delo Maribor. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa dohodkovno mejo za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za učence, ki izhaja iz odločbe otroškega dodatka.

Več preberite v Publikaciji in Pravilih šolske prehrane.

Na koncu lanskega šolskega leta smo v mesecu juniju na šoli izvedli anketo o šolski prehrani in dejavnostih s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Rezultati nam bodo v pomoč pri načrtovanju prehrane v šolskem letu, ki prihaja.  

Anketa za učence je predstavljena TUKAJ s prilogo z dodatnimi odgovori na vprašanje 9, 11 in 12 (povezava do priloge se nahaja TUKAJ). 

Anketa za starše je predstavljena TUKAJ s prilogo z dodatnimi odgovori na vprašanje 9 (povezava do priloge se nahaja TUKAJ). 

Dostopnost