Skoči na glavno vsebino

Ostali organi šole

RAVNATELJICA: Alenka Fingušt, prof.

POMOČNICA RAVNATELJICE: Alenka Repnik, prof.

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIKI (in sorazredniki) vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbijo za učno-vzgojno delo učencev in sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo. Opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

AKTIVI STROKOVNIH DELAVCEV na šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma podobnih predmetnih področij. Načrtujejo projektno delo, dneve dejavnosti, šole v naravi in ekskurzije, roditeljske sestanke (oblikujejo predloge za teme in vsebine).

Dostopnost