Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.

VSEBINA

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  2.a Organigram in podatki o organizaciji šole
  2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
  2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
  2.č Seznam predlogov predpisov
  2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
  2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
  2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)
  2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik
 5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja
 6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov
Dostopnost