Skoči na glavno vsebino

3 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
– za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
– osebni dostop na sedežu šole,
– dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve
Neformalna zahteva:
– ustna zahteva,
– preko telefona,
– po elektronski poti.
Formalna zahteva:
– podana ustno na zapisnik,
– pisna zahteva po pošti,
– vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
– dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.

Dostopnost