Skoči na glavno vsebino

Individualna in skupinska pomoč

Kadar želite nasvet ali pomoč za vašega otroka pri tehnikah in metodah učenja, branju in pisanju, specifičnih učnih težavah pri posameznih predmetih,  govorno – jezikovnih težavah, težavah grafomotorike, težavah motorike (gibanja), koncentracije, pozornosti in nemiru (hiperaktivnosti), težavah v orientaciji, levoročnosti, obojeročnosti, vključevanju otrok s posebnimi potrebami v OŠ šolanju dolgotrajno bolnih ali hospitaliziranih otrok, dvojezičnosti, se lahko po pomoč obrnete na specialno pedagoginjo, psihologinjo ali socialno pedagoginjo, ki vas pričakujejo v času dopoldanskih govorilnih ur ter popoldanskih govorilnih ur šole oz. po dogovoru.

Socialna pedagoginja prav tako izvaja individualno in skupinsko pomoč za učence Rome, in sicer v in izven razreda, hkrati pa sodeluje s starši in izvaja obiske na domu. Pri delu z romi ji pomaga tudi romska pomočnica.

Dostopnost