Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Pristopne izjave (obrazci)

Pristopna izjava – starši
Pristopna izjava – zunanji

V šolskem letu 2012/2013 smo tudi na naši šoli ustanovili šolski sklad. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij posameznikov in tudi pravnih oseb.

Namen sklada je pridobivanje finančnih sredstev za pomoč socialno šibkim učencem (za šolske malice, kosila, šole v naravi, ekskurzije…) ter za financiranje drugih dejavnosti iz nadstandardnega programa. Sredstva namenjamo tudi za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del obveznega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (ekskurzije, šola v naravi, obisk kulturnih predstav, materialni stroški za pevki zbor ipd.), za nakup nadstandardne opreme, za tekmovanja iz znanja in športa (prijavnine in prevoze na tekmovanja), za nabavo knjig za šolsko knjižnico, za nabavo knjig za angleško in nemško bralno značko, za prevoz prvošolčkov z vlakcem na prvi šolski dan, za majice in pogostitev na valeti ipd.

Donatorji ali podporniki šolskega sklada lahko postanete na naslednje načine:
– z neposrednim nakazilom poljubnega zneska na račun šolskega sklada;
– s prispevki staršev (PRISTOPNA IZJAVA);
– z donatorsko pogodbo;
– s sodelovanjem na dobrodelnih prireditvah, kjer šolski sklad zbira prostovoljne prispevke (na šolskih bazarjih)
– z zbiranjem papirja;
– z namenitvijo dela dohodnine.

Sredstva lahko kadar koli nakažete na TRR OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, Maribor, SI56 0127 0603 0668 719 (sklicna številka: SI99, namen za »šolski sklad«).

Namenite del dohodnine v šolski sklad
Od januarja 2022 dalje lahko davčni zavezanci namenijo do največ 0,3% dohodnine tudi kot donacijo v šolski sklad. Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite tako da:
– preko storitev elektronskega poslovanja FURS e-davki (obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine Doh-Don-pod davčno številko upravičenca vpišete 27553078 in vpišete odstotek 0,3). Navodilo oz. postopek, kako to urediti, se nahaja TUKAJ.

– izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine« s svojimi podatki in ga prinesete v šolo ( v tajništvo). Otrok lahko obrazec odda tudi učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko le-tega prevzamete pri informatorju ali v tajništvu. Obrazec bo šola posredovala davčnemu uradu.


V šolskem letu 2022/23 smo zbrana sredstva namenili:

 • prevozu prvošolčkov z vlakcem Jurčkom,
 • prevozu z ladjico (za osmošolce v šoli v naravi),
 • sofinanciranju ekskurzij za socialno šibke učence,
 • nakupu knjig za angleško in nemško bralno značko,
 • sofinanciranju delavnic za nadarjene učence,
 • nakupu didaktičnega materiala za 1. vzgojno izobraževalno obdobje,
 • nakupu didaktičnih pripomočkov za pouk naravoslovja,
 • sofinanciranju prevoza za športni dan za učence 4.razreda,
 • sofinanciranju pedagoškega procesa na Pohorju,
 • nabavi materiala za bazar,
 • sofinanciranju šole v naravi za socialno šibke učence,
 • nabavi pripomočkov za učence s posebnimi potrebami,
 • nakupu knjižnih nagrad za naj bralce, naj učence, naj športnike,
 • kritju stroškov postavitve napihljivih igral za dan šole,
 • nakupu majic za devetošolce,
 • in kritju prijavnin za tekmovanja.

V šolskem letu 2021/22 smo zbrana sredstva namenili:

 • prevozu učencev na dvodnevni pohod čez Pohorje,
 • prevozu učencev z ladjico (v šoli v naravi),
 • prevozu prvošolčkov z vlakcem Jurčkom,
 • nakupu knjig za nemško in angleško bralno značko,
 • kritju stroškov za mladinski pevski zbor (pevski vikend),
 • nakupu knjig za šolsko knjižnico,
 • nakupu mikroskopov,
 • sofinanciranju šole v naravi za 4.razrede,
 • prijavninam za tekmovanja,
 • nakupu majic za devetošolce,
 • nakupu knjig za naj bralce in naj učence,
 • sofinanciranju prevoza na zaključno ekskurzijo za socialno ogrožene učence.

Za pomoč in donirana sredstva se vam, spoštovani starši, društva in podjetja, iskreno zahvaljujemo. Z vašimi prispevki smo učencem omogočili višji standard pouka.
Posebej rabi bi se za donacije zahvalili:
– Ekološko-kulturnemu društvu za boljši svet,
– podjetju Danilo Auer, s.p.
in seveda tudi vam, staršem naših učencev.

Dostopnost