Skoči na glavno vsebino

Brezplačni šolski prevozi

Vloga za uveljavitev brezplačnega šolskega prevoza
Nevarne šolske poti

Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega šolskega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre.
O načinu prevoza učencev se dogovorijo osnovna šola, starši in lokalna skupnost.
O upravičenosti učencev do brezplačnega prevoza na podlagi vloge staršev odloči lokalna skupnost (občina).

Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo pravico do brezplačnega prevoza:
• učenci prvega razreda osnovne šole,
• učenci ostalih razredov osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost,
• otroci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.
Učenci, ki obiskujejo šolo zunaj svojega šolskega okoliša, imajo pravico do povračila stroškov v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer prebivajo.

Dostopnost