Skoči na glavno vsebino

PROJEKT KORAK K SONČKU


Trajanje projekta: celo šolsko leto
Koordinatorica: Sanja Fridau
Uradna stran projekta

V projekt se skozi vsa leta vključujejo tako vrtci, osnovne šole kot srednje šole, torej otroci, mladostniki, vzgojitelji, učitelji in starši. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno – izobraževalnega procesa brez ovir ter opozoriti na principe vključevanja kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu, upoštevaje pravic staršev ter dopolnilno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev.

Cilji projekta so:

  1. sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost,
  2. oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,
  3. seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
  4. medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
  5. strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši,
  6. svetovanje staršem.
Dostopnost