Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Le-to bo zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov.
Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo vsi razredniki oziroma učitelji šole.
Podrobejše informacije o učbeniškem skladu so na voljo na internetni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Dostopnost